Zwroty, wymiana i reklamacje

WYMIANY

Gdy z jakichkolwiek przyczyn zakupiony produkt nie spełnia oczekiwań bez obaw można go wymienić w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu. Do paczki należy dołączyć FORMULARZ WYMIANY (jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularza proszę napisać na czystej kartce wymagane informacje według wzoru dostępnego na naszej stronie). Wymiany wysłane bez FORMULARZA WYMIANY nie będą realizowane, a paczka będzie odesłana na koszt klienta. Warunkiem wymiany jest posiadanie dowodu zakupu (np. paragon, faktura), który jest dołączany do każdego produktu. Paragon to mała karteczka z kasy fiskalnej znajdująca się w środku opakowania. Proszę nie mylić go z listem przewozowym naklejonym na opakowaniu. Wszelkie ślady użytkowania, make-upu, antyperspirantu czy też zapach proszku do prania świadczący o praniu produktu będą skutkować odesłaniem otrzymanego produktu na wymianę na koszt klienta. Koszt wymiany dla przesyłek krajowych to 15zł (koszt ponownej wysyłki towaru). 

Produkt zakupiony można odesłać na wymianę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Należy go odesłać na adres: SŁAWOMIR GAWEŁ ul. Św. Jacka 113A , 52-116 IWINY oraz włożyć do środka oryginał dowodu zakupu, 15 zł oraz wypełniony FORMULARZ WYMIANY (jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularza proszę napisać na czystej kartce wymagane informacje).  Można skorzystać z usług Poczty Polskiej, lecz proszę nie wysyłać produktów listem zwykłym, ponieważ w razie zagubienia paczki nie ma możliwości jej odnalezienia. Nie odpowiadamy za zagubienie paczki przez Pocztę Polską. Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze na koszt ponownej wysyłki towaru - 15zł oraz na pokrycie ewentualnej różnicy w cenach produktów należy dołączyć do paczki z wysyłanym produktem.

 

WYMIANY Z ZAGRANICY W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ

W przypadku dokonywania wymiany z zagranicy klient pokrywa całość kosztów wysyłki, tj. w obie strony. Koszt wymiany dla przesyłek z zagranicy w obrębie Unii Europejskiej to 50 zł. (Koszt ponownej wysyłki towaru)

 

ZWROTY

UWAGA !

Zwrotów należy dokonywać wyłącznie na adres :

TOOSHE

ul. Św. Jacka 113a,

52-116 Iwiny

Paczki przesłane na adres inny niż podany powyżej nie będą odebrane i ich zwrot nie będzie rozpatrzony.

Nie ponosimy odpowiedzialności za paczki wysłane na inny adres niż powyższy.

Zwrotu można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu bez podania przyczyny. Warunkiem zwrotu jest posiadanie Dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), który jest dołączany do każdego produktu. Paragon to mała karteczka z kasy fiskalnej znajdująca się w środku opakowania. Proszę nie mylić go z listem przewozowym naklejonym na opakowaniu. Konieczne jest dołączenie FORMULARZA ZWROTU (jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularza proszę napisać na czystej kartce wymagane informacje). Bez FORMULARZA zwroty nie będą rozpatrywane.
Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i z dołączonym Dowodem zakupu. Przyjmujemy zwroty wyłącznie na produkty zakupione w naszym sklepie online www.tooshe.pl 

Wszelkie ślady użytkowania, zapach potu, make-upu, antyperspirantu czy też zapach proszku do prania świadczący o praniu produktu będą skutkować odesłaniem otrzymanego produktu do zwrotu na koszt klienta.

Produkt zakupiony można zwrócić w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Należy go odesłać na adres: SŁAWOMIR GAWEŁ ul. Św. Jacka 113A , 52-116 IWINY

Można skorzystać z usług Poczty Polskiej, lecz proszę nie wysyłać produktów listem zwykłym, ponieważ w razie zagubienia paczki nie ma możliwości jej monitorowania. Nie odpowiadamy za zagubienie paczki przez Pocztę Polską. Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy przelewem na konto do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej. 

 

ZWROTY Z ZAGRANICY W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ

W przypadku dokonywania zwrotów z zagranicy klient pokrywa całość kosztów wysyłki odsyłanego produktu. 

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:

1) w którym Konsument wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym Konsument wszedł  w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas, to jest

SŁAWOMIR GAWEŁ, ul. Św. Jacka 113A, 52-116 IWINY tel. 531 979 979 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tooshe.pl  lub pismo wysłane pocztą na adres

SŁAWOMIR GAWEŁ 

ul. Św. Jacka 113A, 52-116 IWINY z dopiskiem „Odstąpienie”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

SŁAWOMIR GAWEŁ ul. Św. Jacka 113A, 52-116 IWINY z dopiskiem „Odstąpienie”.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

REKLAMACJE

Produkty objęte są odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Przyjmujemy reklamacje tylko i wyłącznie na Produkty zakupione na stronie internetowej tooshe.pl.

W przypadku, gdy otrzymany Produkt jest niezgodny z umową  - proszę odesłać Produkt wraz z wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACJI oraz Dowodem zakupu.  

Gdy wydrukowanie formularza nie jest możliwe, proszę na czystej kartce napisać wymagane w nim dane na wzór formularza z naszej strony. Adres, pod którym można składać reklamacje:

SŁAWOMIR GAWEŁ, ul. Św. Jacka 113A, 52-116, IWINY, w szczególności złożyć stosowne oświadczenie lub żądanie.

Proszę nie wysyłać Produktów listem zwykłym. Najlepiej wysłać je listem poleconym (zwrócimy koszty wysyłki Produktu do 15 zł przy czym koszty te powinny być ekonomicznie uzasadnione).

Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Uwaga! Prosimy o niewysyłanie Produktu przesyłką zwykłą (listem zwykłym) z uwagi zapewnienie bezpieczeństwa jego przesłania do Sklepu Tooshe.pl.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wraz podaniem proponowanej przez siebie kwoty, o którą cena ma ulec obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego jeśli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej rzeczy w sposób wybrany przez Kupującego:

a)    jest niemożliwe albo 

b)    w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów;

gdy koszty wymiany lub usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej - w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego rozstrzygamy zasadność Reklamacji. 

W celu  usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby wraz z formularzem reklamacji odesłać reklamowany Produkt do Sklepu Tooshe.

W zależności od żądania reklamacyjnego Klienta, w przypadku uznania Reklamacji:

- Produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na identyczny, pozbawiony wad w rozsądnym czasie lub; 

- Produkt zostaje dostarczony ponownie do Klienta po ustaleniu kwoty obniżenia jego ceny, wraz ze zwrotem nadwyżki zapłaconej ceny przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, lub

- w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie.  Przy uznaniu reklamacji zwrócimy koszty wysyłki przedmiotu Produktu, przy czym zwracane koszty powinny być uzasadnione ekonomicznie. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt jest dostarczany ponownie do Klienta w niezmienionym stanie.

Sklep Tooshe wskazuje, że zastrzeżenia Regulaminu Sklepu Tooshe w zakresie sprzedaży hurtowej w przedmiocie reklamacji stosuje się odpowiednio do zapisów Regulaminu Sklepu Tooshe z dn. 10.05.17 r.

Możliwe przykładowe przyczyny odrzucenia reklamacji:
Wadą nie jest naturalne zużycie Produktów, ani nadmierne zużycie spowodowane brakiem regularnej Konserwacji, a także niedostosowaniem się do instrukcji prania lub użytkowania. 

Wybierając dany rozmiar należy mieć świadomość, że produkty z naturalnych włókien mogą się skurczyć po pierwszym praniu. W zależności od gramatury materiału różnice mogą sięgać od 3 do 10%.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl